Formål, Værdier og Visioner

FORMÅL:
Rask Mølle & Omegns Idrætsforenings formål er at være en rummelig og
attraktiv forening, der tilbyder breddeidræt og gode oplevelser for
derigennem at skabe fællesskab og glæde i lokalområdet.

VÆRDIER:
* Fællesskab
* Rummelighed
* Oplevelser
* Glæde

VISIONER:
Rask Mølle & Omegns Idrætsforening vil være:
* en rummelig forening med plads til alle
* en forening der skaber glæde og gode oplevelser
* en velfungerende forening med en sund økonomi
* en forening der er synlig i lokalområdet
* en forening der fremmer og styrker det frivillige arbejde