Liste over de fonde der har givet til pedel banerne.

Flemming Efterskole 10.000 kr

Middelfart Sparekasse 10.000 kr + Bat

VELUX 18.000 kr

Sydbank 30.000 kr

Nordea Fonden 30.000 kr

ROI`s Venner 50.000 kr

Jelling Sparekasse 50.000 kr

DGI/DIF Foreningspuljen 50.000 kr

ROI 50.000 kr

Norlys Vækstpulje 100.000 kr

Lokale & Anlægsfonden 200.000 kr

Hedensted Kommune

Det Fælles Landdistriksråd 300.000 kr

Total 898.000 kr