I forbindelse med Gymnastik opvisningen lørdag 9. marts 2013 blev ROI certificeret som en forening med “Kvalitet i Børnegymnastikken”.

Det er gennem Danmarks Gymnastik Forbund, at ROI har opnået det flotte certifikat.

Certifikatet dækker over en række kurser for trænerne, der træner de 3-10 årige gymnaster, som ROI har næsten 200 af. I alt har 20 trænere deltaget på kurserne. Før certifikatet var i hus, måtte alle trænere gennem en eksamen.