Årets program for gymnastik afdelingens mange hold kan findes her:

Program for gymnastik 2018/2019

Husk, at der er gymnastikopvisning i Rask Mølle Hallerne lørdag den 16. marts 2019.

Kontakt gymnastik udvalget hvis du har spørgsmål:
Gymnastik udvalg

Bestyrelsesmedlem,
Udvalgsmedlem
Janne Schmidt
Kildevej 4,
8763 Rask Mølle
Mobil: 27520388
jankie3@msn.com

Bestyrelsesmedlem
Jeanette Zinck Østergaard
Buen 17
8762 Flemming
Mobil: 29714392
jeanette.zinck@gmail.com

Bestyrelsesmedlem,
Udvalgsmedlem
Maria Ki-Sook Vase Kokborg
Enggårdsvej 9
8763 Rask Mølle
Mobil: 28900483
mkvr83@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Mia Hedegaard Jacobsen
Nørre Snedevej 106
8763 Rask Mølle
Tlf.: 60458569
hedegaardogjakobsen@gmail.com