Vi startede med standerhejsning d. 28. – 3. , hvor de fleste af vore medlemmer mødte op.

Vi havde træningsaftener mandag og torsdag, her i vinter er det mandag eftermiddag når vejret tillader det.

Vi har haft 3 hold med i kvartetturnering i DGI.

Vi har haft deltagere med på de fleste stævner i DGi Sydøstjylland, af disse er Single mesterskabet og et Torsdagsmix afviklet her i Rask Mølle.

Vi har vort eget stævne ved Sct. Hans festen, derudover blev  der afviklet klubmesterskab  i september, hvor Grethe Sørensen vandt i år med Jytte Jensen og Margit Nielsen 2 – 3

Her i vinter deltager vi med både kvartet og sekstekthold i Hvirring Hallen.

Da omlægningen af fodboldbanerne bag viadukten ikke bliver til noget i 2016, regner vi med at bruge en del af cindersbanen til reserve baner, der er nemlig  behov for banerne til vore stævner, d.v.s. at vi også skal have fjernet noget af græsset, der er groet ud over cindersbanen.

Det var i  alt et godt ROI Petanqueår.