Klubmesterskab
Afvikles på onsdage efter en fastlagt turneringsplan, som vil blive uddelt til deltagerne.