I forbindelse med generalforsamlingen i ROI tirsdag 28. januar mangler ROI medlemmer i forskellige idrætsudvalg. Få indflydelse på arbejdet i foreningen og hjælp med at bevare og forbedre de lokale idrætstilbud.

Rask Mølle og Omegns Idrætsforening afholder generalforsamling tirsdag 28. januar klokken 19.00 i Rask Mølle Hallernes baglokale (lokalet bag fitnesscentret op mod skolen).

Vi håber, at mange vil møde op, og vi håber ikke mindst på, at nogen vil melde sig på banen til de poster, der mangler at blive udfyldt. Ellers kan vi ganske enkelt ikke udbyde lige så mange lokale idrætstilbud og arrangementer, som vi gør nu.

Det drejer sig om følgende poster:

2 medlemmer af badmintonudvalget:

ROI har en velfungerende badmintonafdeling, hvor der hvert år er rift om banerne, når de voksne skal booke sig ind. Her går det sin vante gang. Ambitionerne er dog igen at kunne tilbyde badminton til børnene i området, så de ikke skal køres til andre byer for at svinge ketcheren.

Skal det lade sig gøre, er der brug for en eller to ildsjæle – gerne forældre – der brænder for at få en ungdomsafdeling op at køre. ROI’s hovedbestyrelse vil gerne være behjælpelig, og det samme gælder nuværende udvalgsmedlem John Andersen, der træder ud af udvalget, men som vil stå til rådighed som suppleant. Han har desuden været god til at trække turneringer til Rask Mølle og vil også stadig være behjælpelig med det, hvis udvalget ønsker at fortsætte med sådan et initiativ.

Er du interesseret, vil du høre mere, eller vil du anbefale en til udvalgsposterne? Kontakt udvalgsmedlem John Andersen på 4157 4170 // osvnif.fjerbold@gmail.com eller ROI-formand Anja Andersen på 2538 8270 // teitur@hotmail.com.

2 medlemmer af fodboldudvalget:

Fra de mindste børn, der triller bold på multibanen, til de garvede veteraner, der sætter mindst lige så stor pris på 3. halvleg i omklædningsrummet. Fodbolden spænder bredt og foregår hele året med både udendørs og indendørs. Derudover er der julestævne, fodboldskole og meget mere.

ROI’s fodboldudvalg består af seks medlemmer, men står til at miste de to, der står for ungdomsafdelingen og dermed koncentrerer deres arbejde om børnefodbolden. Derfor søger vi selvfølgelig nye, der kan varetage de opgaver, der følger med. Der er en smule administrativt i forhold til trænere, turneringskampe osv., men det er ikke mindst at kunne tilbyde børnene en masse gode oplevelser ved siden af den ugentlige træning. Forhåbningen er, at de to nye medlemmer selv har børn på holdene, da det ikke er tilfældet for de andre fire medlemmer, der alle er seniorspillere.

Er du interesseret, vil du høre mere, eller vil du anbefale en til udvalgsposten? Kontakt udvalgsmedlem Nicolai Svante på 2615 9528 // nico-svante@hotmail.com eller ROI-formand Anja Andersen på 2538 8270 // teitur@hotmail.com.

1 medlem af gymnastikudvalget:

Gymnastik buldrer derudaf i ROI, og sådan skal det gerne fortsætte. Antallet af medlemmer er støt stigende, og der kommer løbende nye tiltag, udstyr og oplevelser. Sidste år startede udvalget blandt andet op med sommergymnastik, der blev en stor succes, og som sluttede med en overnatningstur på Vestbirk Camping.

Der sidder fem personer i gymnastikudvalget, og til den kommende periode på to år mangler de et enkelt medlem. Ud over at arbejde for at tilbyde områdets bedste gymnastik, går udvalget også meget op i at hygge sig i forbindelse med møder og det generelle arbejde.

Er du interesseret, vil du høre mere, eller vil du anbefale en til udvalgsposten? Kontakt udvalgsmedlem Jeanette Zink på 2971 4392 // jeanette.zinck@gmail.com eller ROI-formand Anja Andersen på 2538 8270 // teitur@hotmail.com.

1 medlem af Skt. Hans-udvalget:

Hvert år i uge 25 (enten lige før eller lige efter Skt. Hans) er der byfest i Rask Mølle – eller Skt. Hans Fest, som vi kalder den. Det er ikke blot en vigtig indtægtskilde til de arrangementer og tilbud, vi har i ROI, det er også en forrygende festlig uge for hele byen, hvor vi mødes i teltet til rafleturnering, på banerne til gadefodbold eller i skoven til vandrebanko (blot for at nævne nogle af de mange faste indslag i programmet).

Skt. Hans-udvalget består af otte medlemmer, der knokler for at skabe en festlig uge i Rask Mølle. De bliver i år for første gang en fast del af vedtægterne, og dermed kommer de på valg ligesom idrætsudvalgene. Fire af dem skal hvert år vælges for en toårig periode, og i år genopstiller tre af dem. Vi mangler derfor mindst en, der vil være med på vognen. Som medlem er man ikke blot med til at skabe glæde for byens borgere, man har det også smadderhyggeligt, mens man gør det.

Er du interesseret, vil du høre mere, eller vil du anbefale en til udvalgsposten? Kontakt udvalgsmedlem Bjarne Larsen på 2035 3986 // bb.larsen@tuknet.dk eller ROI-formand Anja Andersen på 2538 8270 // teitur@hotmail.com.

 

Vigtigt med nye i udvalgene!

Vi vil i foreningen gerne opfordre alle, der enten selv er medlemmer eller har børn eller andre i familien, som dyrker idræt i ROI, til at overveje, om man kan træde til.

Det kræver ikke, at man ved det store om den specifikke idrætsgren – det vigtigste er, at man har lyst til at bidrage, og at man ønsker at gøre noget godt for det lokale samfund, man er en del af.

Hovedbestyrelsen og de andre udvalgsmedlemmer står klar til at hjælpe nye medlemmer i gang, og man får blandt andet lidt tøj og andre gaver af at være med.

Hvis man ønsker en velfungerende forening i lokallivet, er det vigtigt, at alle bidrager, så opgaverne kan fordeles, og vi alle kan løfte i flok. Det gør det sjovere for alle, og det giver både flere og bedre tilbud til medlemmer. Derfor håber vi, at det ikke bliver et problem at besætte de sidste pladser. Alternativet er nemlig trist, og det tør vi slet ikke tænke på.