Folketinget har pr. 1. juli 2005 vedtaget en lov, der betyder at alle foreninger er pålagt at indhente ”børneattest” før vi ansætter ”instruktører/hjælpeinstruktører som er 15 år og derover, som er tiltænkt en funktion hvor han/hun har direkte kontakt med børn under 15 år.

På linket her kan du læse mere om børneattesterne. Læs mere